Op deze foto kan je een detail zien van enkele afwerkingsniveau's.
Behandeling tegen opstijgend vocht in woningen voor de bepleistering bij renovatie projecten.
Inleiding :

Deze behandeling is een doe-het-zelf behandeling. Ze kan niet worden toegepast in vetrekken van dieren (stallen ed.) omwille van de aantasting van muren en vloeren door uitwerpselen en urine. De behandeling is specifiek gericht op priv�-woonvertrekken.

De behandeling -indien correct uitgevoerd- door een doe-het-zelver is even doeltreffend als de behandeling uitgevoerd door een gespecialiseerde onderneming. Het is het vochtwerend product dat de waterdichtheid verzorgt niet de man/vrouw die het product aanbrengt.

Het in dit stappen-plan gebruikte product is HUMABLOC Plus van Remmers (be.remmers.com). Een Belgische onderneming en een productsamenstelling die aan het bedrijf toehoort.
HUMABLOC Plus is objectief getest door het atg en het wtcb.

Het behandelen van door opstijgend vocht aangetaste muren is eenvoudig en zeker binnen het bereik van de doe-het-zelver, zelfs een doe-het-zelver met twee linkse handen.
Reken op 1 uur per lopende meter te behandelen muur, gesteld dat de pleister reeds is afgenomen.

VEREEKEN bvba biedt de producten van Remmers aan omdat de vochtbehandeling de eerste stap is vooraleer corrigerende pleisterwerken kunnen worden uitgevoerd.

Het stappenplan wat volgt gaat uit van een vloerniveau dat niet onder het grond niveau ligt. Dus voor kelders geldt dit niet.


Benodigdheden :

HUMABLOC Plus HUMABLOC Plus in �worsten� van 600 ml. Bekijk de tabel om het verbruik te kennen.
 
Verbruikstabel volgens boorgatendiameter,
Boorgaten-diameter 12 mm


Wanddikte Boorgatendiepte Afstand Verbruik per meter
11,5 cm ca. 9,5 cm Boren om de 11 cm Ca. 0,133 ltr
24 cm ca. 22 cm Boren om de 11 cm Ca. 0,280 ltr
36 cm ca. 34 cm Boren om de 11 cm Ca. 0,420 ltr
42 cm ca. 40 cm Boren om de 12 cm Ca. 0,513 ltr

Spuitpistool Hier is enkel een waarborg voor verschuldigd.
Klop-boormachine Hoe groter uw wattage hoe sneller het boren van de gaten zal gaan.
Steenboor Afhankelijk van de muurdikte heeft u een steenboor nodig tot maximaal 32cm lengte. De diameter van de boor moet 12mm zijn.
Stofzuiger Stofzuiger met fijne zuigmond.
Afkapbeitel Lees verder in het stappenplan waarom dit belangrijk kan zijn.


Stappenplan :

Stap 1 Vaststellen van het probleem.
 Niet alle vocht in muren is opstijgend vocht. Kijk eerst of er geen lekkende leidingen, afvoerbuizen, daken enz...aan de grond van de problemen liggen.
Huizen tot bouwjaar 1980 zijn het vaakst getroffen door opstijgend vocht. Opstijgend vocht in nieuwbouwwoningen van minder dan 10 jaar oud duiden op constructieproblemen . Contacteer uw architect of aannemer.

Stap 2 Verwijderen van de bestaande pleister.
 Verwijder de door vocht aangetaste pleister. Pleisters die te lang aan vocht hebben blootgestaan zijn niet meer te redden en belemmeren het uitdrogen van de muren. Met het verwijderen van de aangetaste pleister zal u ook de geur en schimmel verwijderen die gepaard gaat met opstijgend vocht.
Verwijder minstens tot een hoogte van 50cm te meten vanop het vloerniveau.
Borstel de muren met een harde borstel.

Stap 3 Markeren en boren.
 Markeer 2 boorlijnen op de muur. E�n lijn op ongeveer 8 cm van het vloeroppervlak. Een tweede lijn op ongeveer 15 cm van het vloeroppervlak
Op deze lijnen ga je nu om de 10-15cm gaten boren in een hoek van ongeveer 40�. Het boorgat van 12mm dient tot op 2 cm van de muurdikte geboord te worden (maw. Een muur met een dikte van 30 cm moet een boorgat krijgen van om en bij de 28 cm diep. Boor liever iets minder diep dan te diep).
Je bekomt dan het volgende figuur:
 foto
Stap 4 Stofzuigen.
 Verwijder alle boorafval en ga met de zuigmond van de stofzuiger in elk boorgat. U moet trachten zoveel mogelijk boorgruis af te zuigen.

Stap 5 De injectiegel inbrengen.
 Breng het product in het spuitpistool volgens de instructies. De spuittip moet in elk gat ingebracht worden en door simultaan langzaam te knijpen en het spuitpistool uit het gat te trekken het boorgat vullen met gel.

Stap 6 De pleister herstellen.
 Laat de behandelde muren uitdrogen. Neem hiervoor 2-3 maand de tijd.
Daarna kan de pleister opnieuw geplaatst worden. We raden aan om de eerste laag af te werken met Knauf UP 310 een pure cementpleister. De finishlaag kan dan gewoon pleister zijn.
Voor zeer ernsitge gevallen van waterinfiltratie is het aan te raden D�rken Noppenfolie te plaatsten en dit te bepleisteren. Deze folie zal de muur laten ademen achter het pleisterwerk en zorgt voor afvoer van zouten uit de ondergrond.


Stap 1 tot en met 5 kan u perfect zelf uitvoeren. De Remmers producten en de speciale injectiespuit kan u bij ons verkrijgen.
 
Vereeken Bvba

· Email: Info.vereeken@skynet.be
· GSM:  0497.52.31.31