Op deze foto kan je een detail zien van enkele afwerkingsniveau's.
Plaatsing valse wanden in Gyproc en verlaagde plafonds. Vereeken, gevestigd in Vlaams-Brabant, Leuven, en Oost-Vlaanderen, Dendermonde.
Droogbouw

Onder droogbouw verstaat men de binnenafwerking van een woning (wanden, plafonds en vloeren) met elementen uit droge pleisterstructuren (gipsplaten, gipsvezelplaten, ...), metalen draagstructuren (wand- en plafondprofielen) en de aangepaste afwerkmaterialen (voeg en randafwerkingen).

Vaak wordt droogbouw “Gyproc” genoemd naar de fabrikant die deze techniek in de late jaren ´50 introduceerde en in België tot op heden nog steeds de marktleider is. In België is droogbouw hoofdzakelijk in de utiliteitsbouw, de houtskeletbouw en de renovatie populair.

Het grote voordeel van droogbouw is de uitdroogtijd. Eén week na de werken kan je al aan de slag met verf en kwast.

Voor alle Gyproc technieken kan je bij ons terecht. Ook voor winkelinrichtingen waar vaak gebogen wanden of getrapte plafonds gebouwd worden zit je bij ons droogbouw-team goed. Voor hen zijn architecturale bedenkingen een uitdaging en een welkome afwisseling.

 
Heeft u plannen om uw zolder te renoveren?

Gebruik ons specifiek formulier om ons te contacteren om een offerte op te stellen voor uw project.

Klik hier voor het formulier.

De afwerkingsgraad van gipsplaten

De afwerkingsgraad van gipsplaten heeft al tot menig discussie geleid. Vaak wordt als eis gesteld dat de wanden schilderklaar moeten zijn, maar wat verstaat men hieronder? En waar stopt de verantwoordelijkheid van de droogbouwer en begint de taak van de schillder? Om hier duidelijkheid in te scheppen heeft Knauf samen met een aantal andere fabrikanten van gipsplaaten en met het WTCB, maar ook in overleg met de schildersbranche, een nieuw eenduidig classificatiesysteem uitgewerkt.

De kwaliteitsklasse van wanden en plafonds in gipsplaaten wordt bepaald door de uitvoeringstoleranties en de afwerkingsgraden. De uitvoeringstoleranties zoals gespecificeerd in de WTCB publicatie, dossier nr. 5, spreekt over vlakheid, verticaliteit, horizontaaliteit en rechtheid van de hoeken. Volgens de toelichting heeft men de keuze tussen een normale en een speciale klasse. Indien er geen duidelijke specificatie beschreven staat in de contractuele documenten, is de normale tolerantieklasse van toepassing.

Het nieuwe classificatiesysteem geldt voor België en voor bepaalde werven in het Groothertogdom Luxemburg en vertoont gelijkenissen met de Duitse en Oostennrijkse terminologie.

  • F1 Omvat het basisvoegwerk (Q1 volgens het Duitse systeem) dat volstaat voor bekleding met platen, panelen of tegels. Hierbij volstaat een minimale voegafwerking van één arbeidsgang. Opvoegen van de bevestigingspunten is niet nodig.
  • F2a (equivalent voor het Duitse Q2) geldt als de standaard en is van toepassing wanneer er niets vermeld wordt over de afwerkingsgraad in het lasten boek of andere documenten. In vergelijking met F1 vergt F2a een navoeging in één of twee arbeidsgangen (vb. Knauf Uniflott/Jointfiller + Knauf Jointfinisher of F2F Filler to Finisher). Opvoegen van de bevestigingspunnten is in dit geval wel noodzakelijk. Belangrijk is ook dat onregelmatigheden (bramen, groeven, ... ) dienen beperkt te worden.
  • F2b correspondeert met het Duitse Q3. Het komt overeen met F2a met dat verschil dat men door middel van schrapen een extra pleisterlaag (vb. Knauf F2F) op het volledige oppervlak aanbrengt. Door de schraping ontstaat er een uniform zuigvermogen van de ondergrond en verbetert de oppervlakte van de drager. De pleisterlaag is zo dun dat na de bewerking de ondergrond er doorheen schijnt. Opvoegen van de bevestigingspunten is ook hier vereist en alle onregelmatigheden (bramen, groeven, ... ) moeten tot een minimum beperkt worden. F2b zal vooral voorgeschreven worden voor plafonds en voor het aanbrengen van bepaalde verven op wanden.
  • F3 (equivalent voor het Duitse Q4) geldt als de hoogste afwerkingsgraad. Hiervoor moet het volledige oppervlak bepleisterd worden (filmvormende pleister voor gipsplaten - dikte in de orde van 1 mm). Knauf F2F is hiervoor het meest aangewezen product. Verder moeten ook alle bevestigingspunten worden afgevoegd en moeten onregelmatigheden (bramen, groeven, ... ) beperkt worden.

Lastenboeken

Om latere discussies te vermijden is het belangrijk dat de gewenste afwerkingsgraad vermeld staat in het lastenboek of andere contractuele documenten. Als dat niet het geval is, gaat men ervan uit dat de standaard afwerkingsgraad F2a is voorgeschreven.
Wie op zoek is naar meer duidelijkheid over de schilderwerken, kan best eens het TV 159 en de artikels verschenen in de WTCB informatiebladen nrs 2 en 3 van 1987 doornemen